سریلانکا نوروز 1401

بازدید : 257   |      

تور گروهی نوروزی سریلانکا ( نرخ اقتصادی )

تور گروهی نوروزی سریلانکا ( نرخ اقتصادی )
2 شب کلمبو، 2 شب کندی، 3 شب بنتوتا
پرواز قطر
تاریخ های حرکت : 28 اسفند و 5 فروردین